Назва нормативно-правового документа

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1

Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141)

2

Закон України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39,            ст. 380)

3

Закон України «Про повну загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31, ст. 226)

4

Закон України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст. 259)

5

Закон України «Про позашкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 46, ст. 393)

6

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 14, ст. 80)

7

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 21, ст. 81)

8

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 5, ст. 35)

9

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 5,             ст. 33

10

Указ Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки»

11

Указ Президента України від 25.05.2020 № 195/2020 «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі»

12

Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти: Наказ МОН України від 28.03.2018 № 291

13

Український правопис: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 437

УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

14

Про затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу: Наказ МОН України від 29 квітня 2002 року № 284

15

Положення про дошкільний навчальний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305

16

Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ МОН  України від 20 липня 2004 року № 601

17

Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. № 1312

18

Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу: Постанова Кабінету Міністрів України  від           5 листопада 2008 р. N 993

19

Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ МОНМС України від 14.12.2012 № 1423

20

Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл: Наказ МОН України від 17.01.2015  № 67

21

Про затвердження  плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»: Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 13 грудня 2017 р. № 903-р

22

Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти: Наказ МОН України від 22.05.2018                        № 1/9-509

23

Положення про освітній округ і опорний заклад освіти: Постанова Кабінету Міністрів України  від 19 червня                    2019 року № 532

24

Щодо примірного переліку питань: Наказ МОН України від 19.05.2020 № 654

25

Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти: Лист МОН України від 20.05.2020 № 1/9-264

26

Збірник нормативних документів щодо роботи закладів освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ

27

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 23.11.2011 № 1394

28

Державний стандарт початкової освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 

29

Державний стандарт повної загальної середньої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України  від 30.09.2020 № 898

30

Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція: Наказ МОН України від 12.01.2021 № 33

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

31

Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів: Лист МОН України від 07.03.2001 р. № 1/9-97

32

Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433

33

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ МОН України від 20.02.2002 № 128

34

Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ МОН України від 20 липня 2004 р. № 601

35

Про затвердження положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України: Наказ МОН України від 02.08.2005 р. № 458

36

Про затвердження Положення про малу академію наук учнівської молоді: Наказ МОН України від 09.02.2006 № 90

37

Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку:  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 422

38

Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін а конкурси фахової майстерності: Наказ МОНМС України від 22.09.2011 №1099

39

Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах: Наказ МОН України від 23.08.2012 № 947

40

Примірна інструкція з діловодства у закладах дошкільної освіти: Наказ МОНМС України від 01.10.2012 № 1059

41

Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я: Наказ МОНМС України, МОЗ України від 01.02.2013                     № 72/78

42

Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі: Наказ МОН України від 21.10.2013 № 1456

43

Про затвердження положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України: Наказ МОН України від 22.10.2014 № 1195

44

Про затвердження Положення про учнівські навчально-дослідні земельні ділянки: Наказ МОН України від 30.01.2015 № 68

45

Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»: Наказ МОН України від 17.03.2015          № 306

46

Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу: Наказ МОН України від 14.07.2015 №762

47

Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ МОН України від 12.01.2016 № 8

48

Про затвердження циклограм діяльності спеціалістів психологічної служби: Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 22.01.2016 № 29-ОД

49

Про впровадження відновних практик у закладах освіти області: Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 22.02.2016 № 99-ОД

50

Про затвердження Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу: Наказ МОН України від 05.08.2016 № 944

51

Про затвердження Типового положення про філію закладу освіти:  Наказ МОН України від 06.12.2017 № 1568

52

Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти: Наказ МОН України  від 10.05.2018 №367

53

Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти: Наказ МОНМС України від 25.06.2018 № 676

54

Про схвалення Концепції Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р.       № 728-р

55

Порядок проведення державної підсумкової атестації: Наказ МОН України від               07 грудня 2018 року № 1369

56

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня: Наказ МОН України  від 20.04.2018 № 405

57

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня: Наказ МОН України  від 20.04.2018 № 408

58

Типова освітня програма для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти: Наказ МОН України  від 08.10.2019                 № 1272

59

Типова освітня програма для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти: Наказ МОН України  від 08.10.2019                      № 1273

60

Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти: Наказ МОН України від 23.04.2019 № 536

61

Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України: Лист МОН України від 24.07.2019 № 1/9-477

62

Про затвердження плану заходів щодо проведення Року математичної освіти в Україні у 2020/21 навчальному році: Розпорядження Кабінету Міністрів України від                   25 червня 2020 року № 630-р

63

Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти: Наказом МОН України від 08.09.2020 року № 1115

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

64

Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальниами навчальними закладами: Спільний наказ МОН, Міністерства економіки, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758

65

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.10.2010 № 796

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

66

Санітарний регламент для закладів дошкільної освіти: Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234

67

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти: Наказ МОЗ України 25.09.2020 № 2205

68

Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів:  Наказ МОН України від 14.12.2012 № 14

69

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти: Наказ МОН України від 26.12.2017 №1669

70

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу: Наказ МОН України від 16.05.2019  № 659

ПРАЦІВНИКИ ГАЛУЗІ

71

Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України: Наказ МОН України від 20 грудня 1993 р. № 455

72

Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року»: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638

73

Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963

74

Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти: Наказ МОН України від 6 вересня 2000 р. № 434

75

Про внесення змін до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року»: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 р. № 900

76

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України: Наказ МОН України від 06.10.2010 № 930

77

Про затвердження Положення про надання категорій спортивним школам: Наказ МОН України від 10.12.2013  № 1216

78

Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів): Наказ МОН України від 13.01.2014  № 45

79

Положення про сертифікацію педагогічних працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1190

80

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ

81

Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання: Наказ МОН України від 01.10.2010 № 912

82

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872

83

Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання: Лист МОНМС України від 26.07.2012 № 1/9-529

84

Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання: Лист МОНМС України від 02.01.2013 № 1/9-1

85

Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 607

86

Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах: Наказ МОН України та МОЗ України від 06.02.2015 № 104/52

87

Роз’яснення щодо тривалості уроків в інклюзивних класах та функціональних обов’язків асистента учителя: Лист-роз’яснення МОН України від 05.02.2018 № 2.5.-281

88

Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти: Наказ МОН України від 08.06.2018 № 609

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ

89

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти: Наказ Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 р. № 01-11/71

90

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти: Наказ МОН України від                                 30 листопада 2020 року № 1480

91

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти: Наказ Державної служби якості освіти України від 07 грудня 2020 року № 01-11/78