Телефонограма щодо Дистанційної освіти

МР Дистанційна освіта 2020

Сьогодні, 16 жовтня 2020 року, набуває чинності Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. Воно розширює можливості для дистанційного навчання учнів – як за дистанційною формою здобуття освіти, так і при використанні технологій дистанційного навчання в інших  формах здобуття освіти.

Нове Положення було затверджено наказом МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224.

“Ми розуміємо, що дистанційна освіта не може замінити справжнього очного навчання. Діти мають соціалізуватися, особливо в початковій школі. Через пандемію коронавірусу весь світ шукає альтернативні шляхи для економічного та соціального життя. І галузь освіти – не виняток, адже для нас важливо, щоб освітній процес тривав та був якісним і безпечним. Дистанційне навчання є перспективною сферою розвитку освіти в умовах її цифровізації. Водночас таке навчання у разі потреби дозволяє забезпечити індивідуальну освітню траєкторію здобувача освіти, а також неперервність освітнього процесу у випадках надзвичайних обставин, які об’єктивно унеможливлюють відвідування закладів освіти”, – зазначив т.в.о. Міністра освіти і науки Сергій Шкарлет. 

Дистанційна форма здобуття освіти залишається виключно добровільною і потребує подання відповідної заяви про зарахування/переведення від батьків. Але відтепер для навчання за дистанційною формою учням не потрібно мати високий рівень навчання (10-12 балів) – таку можливість має будь-який учень для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії.

Технології дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти (денній, вечірній, педагогічному патронажі тощо)можуть використовуватися для проведення оцінювання, консультацій, вивчення окремих тем з предмета. 

Також їх можна використовувати для надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг для осіб з особливими освітніми потребами, якщо в населеному пункті, де проживає учень, відсутні відповідні фахівці, що надають такі послуги. 

Технології дистанційного навчання дозволяють продовжувати освітній процес під час карантину та інших надзвичайних обставин (без переведення учнів на дистанційну форму).

У документі також врегульовано можливість організації змішаного навчання. Заклад освіти може визначити такий режим роботи, за якого учні почергово відвідують заклад освіти для очних занять, решту часу навчаючись дистанційно.

Положення передбачає, що обов’язково мають враховуватися інтереси учнів під час дистанційного навчання:

 • організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями;
 • під час дистанційного навчання мають створюватися умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі осіб з ООП з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку;
 • заклад освіти забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також за потреби надання їм підтримки в освітньому процесі;
 • для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів – телефонного, поштового зв'язку тощо;
 • організація освітнього процесу обов’язково здійснюється з дотриманням вимог щодо захисту персональних даних, а також санітарних правил і норм щодо формування розкладу навчальних занять, вправ для очей та постави, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, часу для виконання домашніх завдань тощо. 

З метою забезпечення прав педпрацівників у Положенні вказано, що організація дистанційного навчання має здійснюватися у межах їх робочого часу.

У межах своєї автономії заклад освіти самостійно визначатиме механізм моніторингу і контролю якості дистанційного навчання в закладі освіти. Спосіб, у який керівник закладу здійснюватиме контроль за виконанням освітніх програм учнями та педпрацівниками, схвалюватиме педрада.

Нагадаємо, Уряд рекомендував закладам загальної середньої освіти встановити канікули з 15 до 30 жовтня, а у наступний період передбачити можливий перехід на дистанційне і змішане навчання з урахуванням епідеміологічної ситуації.

     09 листопада 2020 року відділом освіти Путивльської районної державної адміністрації проведено конкурс на зайняття вакантної посади директора Октябрського навчально-виховного комплексу: загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – дошкільного навчального закладу Путивльської районної ради Сумської області. За результатами конкурсу на зайняття вакантної посади директора Октябрського навчально-виховного комплексу: загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – дошкільного навчального закладу Путивльської районної ради Сумської області конкурсна комісія переможцем визначила Піщікову Наталію Петрівну.

Відділ освіти

Путивльської районної державної адміністрації

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади директора Октябрського навчально-виховного комплексу: загальноосвітньої школи I-II ступенів – дошкільного навчального закладу Путивльської районної ради Сумської області

   Найменування установи: Октябрський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад Путивльської районної ради Сумської області.

    Місцезнаходження установи: 41540, Україна, Сумська область, Путивльський район, село Зарічне, вулиця Шевченка, будинок 108.

   Найменування посади, функціональні обов’язки та умови оплати праці: директор, інформація про основні функціональні обов’язки директора, розмір та умови оплати праці надаються відділом освіти Путивльської районної державної адміністрації на вимогу кандидата.

   Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора Октябрського навчально-виховного комплексу: загальноосвітньої школи I-II ступенів – дошкільного навчального закладу Путивльської районної ради Сумської області: є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як три роки, має організаторські здібності.

   Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копія паспорта громадянина України;

копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної або науково-педагогічної роботи не менше трьох років на день їх подання;

довідка про відсутність судимості;

довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

   Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.      

   Дата проведення конкурсного відбору: засідання конкурсної комісії відбудеться 09 листопада 2020 року.

   Місце проведення конкурсного відбору: відділ освіти Путивльської районної державної адміністрації, місто Путивль, вулиця Першотравнева, 60.

   Етапи проведення конкурсного відбору: 1. Письмовий іспит.  2. Ситуативні завдання. 3. Співбесіда.

   Прізвище, ім’я, по батькові, посада, номер телефону особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору: Сахарова Вікторія Миколаївна, головний спеціаліст відділу освіти Путивльської районної державної адміністрації,           5 15 17.

   Термін прийняття документів: до 03 листопада 2020 року.

   Документи приймаються у відділі освіти Путивльської районної державної адміністрації за адресою: м. Путивль, вул. Першотравнева, 60.

Наказ про протидію розповсюдження короновірусної хвороби (COVID-19) в закаладах освіти Путивльського району

     07 жовтня 2020 року відбувся конкурс на зайняття вакантних посад директора та консультанта Комунальної установи «Путивльський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Путивльської районної ради Сумської області.

   За результатами конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунальної установи «Путивльський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Путивльської районної ради Сумської області конкурсна комісія переможцем визнала Брянцеву Світлану Миколаївну.

   За результатами конкурсу на зайняття вакантної посади консультанта Комунальної установи «Путивльський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Путивльської районної ради Сумської області конкурсна комісія переможцями визнала Бикова Олену Миколаївну, Кошик Світлану Миколаївну, Пермінова Павла Андрійовича, Шубіну Наталію Іванівну.

081020201

081020202

081020203

0110201

2809201

Освітній процес у закладах загальної середньої  освіти організовується відповідно до  Закону України «Про освіту»,що набув чинності 28 вересня 2017 року [7]; Закону України «Про загальну середню освіту», прийнятим Верховною Радою України від 16.01.2020 № 463-ІХ [8]; інших актів законодавства.  Забезпечується освітній процес педагогічними працівниками на основі державних стандартів, типових освітніх програм, освітніх програм та навчальних планів закладів загальної середньої освіти.

Освітня програма – обов’язковий документ закладу дошкільної освіти (Лист МОН України від 09.12.20 № 1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти») [5] .

   Стаття 23 Закону України «Про дошкільну освіту» регламентує,  що освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти [2].

 22 вересня 2020 року на базі Сумського ОІППО відбувся обласний вебінар «Забезпечення процесу наступності закладу дошкільної освіти та початкової школи в умовах реформування освіти», участь в якому взяли  методист районного методичного кабінету Олена Бикова та вихователі закладів дошкільної освіти Путивльського району.

2609201

 1. Перелік питань на знання Закону України «Про освіту»:

         Основні види освіти.

         Складники та рівні освіти.

         Освіта дорослих.

         Інклюзивне навчання.

         Управління закладом освіти.

         Колегіальні органи управління закладу освіти.

         Система забезпечення якості освіти.

         Органи управління у сфері освіти.

        

 1. Перелік питань на знання Закону України «Про повну загальну середню освіту»:

         Рівні, строки та форми здобуття повної загальної середньої освіти.

         Тривалість освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти.

         Освітня програма закладу загальної середньої освіти.

         Наповнюваність класів закладу освіти.

         Основні види оцінювання результатів навчання учнів.

         Основні документи про освіту.

         Учасники освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

         Педагогічна інтернатура.

          Створення інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти.

          Внутрішні структурні підрозділи у складі закладів загальної середньої освіти.

          Установчі документи закладу загальної середньої освіти.

          Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

         Складові системи забезпечення якості у сфері загальної середньої освіти.

         Забезпечення академічної  доброчесності у сфері загальної  середньої освіти.

         Реорганізація методичних кабінетів у центри професійної освіти педагогічних працівників.

 1. Перелік питань на знання Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»:

         Періодичність підвищення кваліфікації педагогічним працівником закладу загальної середньої освіти:

         Порядок    підвищення    кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

         Періодичність підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти.

         Основні напрями підвищення кваліфікації.

         Діяльність педагогічної ради закладу загальної середньої освіти.

 1. Перелік питань на знання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників»:

         Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників.

         Основні документи, якими керується центр професійного розвитку педагогічних працівників у своїй діяльності.

         Основні завдання центру професійного розвитку педагогічних працівників.

         Керівництво діяльністю центру професійного розвитку педагогічних працівників.

       Обов’язки директора, педагогічних працівників центру професійного розвитку педагогічних працівників.

Відділ освіти

Путивльської районної державної адміністрації

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на зайняття вакантної посади директора Комунальної установи «Путивльський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Путивльської районної ради Сумської області

    Найменування установи: Комунальна установа «Путивльський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Путивльської районної ради Сумської області.

   Місцезнаходження установи: 41500, Україна, Сумська область, місто Путивль, вулиця Першотравнева, будинок 60.

   Найменування посади, функціональні обов’язки та умови оплати праці: директор, інформація про основні функціональні обов’язки директора, розмір та умови оплати праці надаються відділом освіти Путивльської районної державної адміністрації на вимогу кандидата.

   Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора Комунальної установи «Путивльський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Путивльської районної ради Сумської області: є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років, організаторські здібності.

   Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається автобіографія або резюме в довільній формі;
 • копію трудової книжки;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

   Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.  

   Дата проведення конкурсного відбору: засідання конкурсної комісії відбудеться 7 жовтня 2020 року.

   Місце проведення конкурсного відбору: відділ освіти Путивльської районної державної адміністрації, місто Путивль, вулиця Першотравнева, 60.

            Етапи проведення конкурсного відбору: 1. Письмовий іспит.  2. Співбесіда.

  Прізвище, ім’я, по батькові, посада, номер телефону особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору: Сахарова Вікторія Миколаївна, головний спеціаліст відділу освіти Путивльської районної державної адміністрації,           5 15 17.

   Термін прийняття документів: до 05 жовтня 2020 року.

  Документи приймаються у відділі освіти Путивльської районної державної адміністрації за адресою: м. Путивль, вул. Першотравнева, 60.

Відділ освіти

Путивльської районної державної адміністрації

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на зайняття вакантної посади консультанта (4 штатних посади)  Комунальної установи «Путивльський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Путивльської районної ради Сумської області

    Найменування установи: Комунальна установа «Путивльський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Путивльської районної ради Сумської області.

   Місцезнаходження установи: 41500, Україна, Сумська область, місто Путивль, вулиця Першотравнева, будинок 60.

   Найменування посади, функціональні обов’язки та умови оплати праці: консультант, інформація про основні функціональні обов’язки консультанта, розмір та умови оплати праці надаються відділом освіти на вимогу кандидата.

   Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду консультанта Комунальної установи «Путивльський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Путивльської районної ради Сумської області: є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років, організаторські здібності .

   Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі та строк їх подання:

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається автобіографія або резюме в довільній формі;
 • копію трудової книжки;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

   Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.  

   Дата проведення конкурсного відбору: засідання конкурсної комісії відбудеться 7 жовтня 2020 року.

  Місце проведення конкурсного відбору: відділ освіти Путивльської районної державної адміністрації, м. Путивль, вул. Першотравнева, 60.

            Етапи проведення конкурсного відбору: 1. Письмовий іспит. 2. Співбесіда.

  Прізвище, ім’я, по батькові, посада, номер телефону особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору: Сахарова Вікторія Миколаївна, головний спеціаліст відділу освіти Путивльської районної державної адміністрації,             5 15 17.

   Термін прийняття документів: до 05 жовтня 2020 року.

  Документи приймаються у відділі освіти Путивльської районної державної адміністрації за адресою: м. Путивль, вул. Першотравнева, 60.

26 серпня 2020 року  у Державному позашкільному оздоровчому закладі санаторного типу «Ровесник» відбулася традиційна серпнева конференція освітян: «Освітнє середовище – простір гармонійного розвитку нового покоління».

   Метою початкової освіти, відповідно до нового Державного стандарту, є  всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь з урахуванням   вікових та індивідуальних особливостей і потреб дітей, формування цінностей,  розвиток самостійності, творчості та допитливості.

     11 серпня 2020 року відбулася методична нарада шкільних бібліотекарів  щодо основних напрямків роботи шкільних бібліотек у      2020-2021 навчальному році.

1609204

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек

26.08.2020

Запрошуємо бібліотекарів закладів загальної середньої освіти взяти участь у Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учнів», який проходитиме 01– 31 жовтня 2020 р. у рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек.

01092020