Забезпечення неперервності здобуття людиною освіти є можливим за умови реалізації принципів перспективності і наступності між суміжними ланками освіти, зокрема дошкільною і початковою.

             З переходом загальної середньої освіти на нові терміни, структуру та зміст навчання актуалізується питання пошуку шляхів забезпечення цілісного розвитку особистості на різних рівнях освіти. Концептуальні засади реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року проголошують побудову освіти усіх рівнів з максимальним урахуванням індивідуальних фізичних, психологічних, інтелектуальних особливостей дитини кожної вікової групи.

             Про це та інше говорили вихователі дошкільних груп і вчителі початкових класів на спільному семінарі-практикумі «Тенденції розвитку дошкільної та початкової освіти в умовах реформування загальної середньої освіти на засадах Концепції Нової української школи» 22 січня 2020 року, який відбувся на базі Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №4 Путивльської міської ради Сумської області.

            Методист районного методичного кабінету Олена БИКОВА наголосила, що у Базовому компоненті дошкільної освіти та Державному стандарті початкової освіти визначається пріоритетність особистісно-орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, середовищного підходів до розв’язання основних завдань дошкільної та початкової освіти. Обидва документи покликані забезпечити становлення особистості дитини, її фізичний, комунікативний, пізнавальний, соціально-моральний, художньо-естетичний, креативний розвиток, набуття нею практичного досвіду.

           Завідуюча Світлана СТЕПАНЕНКО і методист  дитячого садка Ольга ЖОГІНА поділились досвідом співпраці їх закладу з закладами загальної середньої освіти м.Путивль.

          Вихователь старшої групи ДНЗ (ясла-садок) №4 Альона ТЮПІНА провела відкрите заняття з математики з використанням паличок Кюїзінера. Інші вихователі закладу Ірина РОЛДУХІНА і Марина ТАРАСОВА презентували досвід з підготовки дошкільнят до навчання в школі (використання дидактичного матеріалу на заняттях, співпраця з батьками та учителями закладів загальної середньої освіти).

           Працюючи спільно в групах педагоги розв’язували педагогічні задачі, визначали причини дезадаптації першокласників, шукали шляхи їх вирішення; обирали ефективні форми і методи взаємодії вихователів, учителів, батьків, практичних психологів з дітьми старшого дошкільного віку та першокласниками; складали портрет ідеального випускника закладу дошкільної освіти та ідеального учня 1 класу. Портрети у двох групах співпали майже на сто відсотків.

            Вихователі і учителі дійшли згоди в тому, що цілісність процесу особистісного й інтелектуального розвитку дитини можливе за умови забезпечення внутрішнього зв’язку в змісті освітньої роботи, методах педагогічного керівництва, формах організації діяльності у закладі дошкільної освіти і початкових класах закладів загальної середньої освіти.

          Всім учасникам семінару були надані поради та практичні рекомендації.

2701201

2701202

2701203

2701204

2701205

2701206

2701207

2701208

2701209