ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

Про Загальнодержавну програму Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини від 05 березня 2009 року № 1065 VІ [121 Kb]

Про освіту від 23 травня 1991 року №1060-ХІІ [334,5 Kb]

Про загальну середню освіту від 13 травня 1999 року № 651-XIV [280,5 Kb]

Про дошкільну освіту від 11 липня 2001 року № 2628-ІП [241,5 Kb]

Про охорону дитинства від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ [235,5 Kb]

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні від 21 березня 1991 року № 875-XII [258,5 Kb]

Про реабілітацію інвалідів в Україні від 06 жовтня 2005 року № 2961-ІV [265 Kb]

Про захист персональних даних від 1 червня 2010 року № 2297-VI із змінами, внесеними згідно із Законом № 4452-VI від 23 лютого 2012 року) [112 Kb] 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

Про порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини від 24 вересня 2008 р. N 866 [313 Kb]

Про внесення змін у додаток до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам від 16 травня 2007 р. № 739 [383,5 Kb]

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ:

Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську, міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, від 07.07.2004 р. № 569/38 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Національної академії педагогічних наук України від 23.06.2011 № 623/61, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.12.2011 за №1407/20145 [153 Kb]

Про організацію діяльності регіональних психолого-медико-педагогічних консультацій від 17.08.2004 № 661 [33,5 Kb]

Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу від 27.03.2006 №240/165 [82,5 Kb]

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп ДНЗ компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах від 20.02.2002 №128 [74 Kb]

Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку від 15.09.2008 №852 [159 Kb]

Про заходи МОН на виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1482-р "Про затвердження плану задів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року" №1153 [66 Kb]

Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009- 2012 роки від 11.09.2009 №855 [110 Kb]

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ:

Про створення районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій від 23.07.2007 № 445 [27,5 Kb]

Про стан виконання Обласної цільової програми «Соціальна підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2009 – 2015 роки та затвердження плану заходів щодо виконання Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року» в Сумській області від 17.09.2012 № 369-ОД [78 Kb]

НАКАЗИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ:

Про організацію діяльності регіональних психолого-медико-педагогічних консультацій від 17.09.2004 № 421 [30,5 Kb]